Skärgårdsstiftelsens bevakning av fastighetsskattefrågan våren 2019

April 2019

Åbolands skärgårdsstiftelse bevakar skärgårdsbornas intressen i fastighetsskattefrågan. Nedanstående pressmeddelanden och brev har skickats ut i ÅSS’ namn:

Publicerad 08.10.2020