Skärgårdsstiftelsen har köpt ”Småskolan” i Rosala

Pressmeddelande 17.1.2020

SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN HAR KÖPT SMÅSKOLAN I ROSALA

Åbolands skärgårdsstiftelse har i dag den 17.1.2020 undertecknat köpebrevet för den s.k. Småskolan i Rosala och övertagit ägandet av fastigheten av Kimitoöns kommun. Fastigheten har köpts i nära samarbete med Rosala byaråd.

Byarådets kampanj för att locka barnfamiljer till Hitis-Rosala och höja elevunderlaget i öarnas skola går hand i hand med skärgårdsstiftelsens kärnverksamhet, att arbeta för en levande skärgård genom att satsa på boende, näringar och en hållbar utveckling av Åbolands skärgård. Bristen på tillgängliga året-om-hyreshus är ingen ny utmaning för stiftelsen, som i tidigare samarbeten både har låtit grundrenovera äldre skärgårdshemman (på Brännskär i Nagu) och bygga nytt bostadshus (på Björkholm i Pargas). Det är med glädje som stiftelsen har kunnat konstatera att Småskolan i Rosala är i gott skick och genom endast en enklare ombyggnad kommer att bli ett fint hem för en nyinflyttad barnfamilj.

I nuläget har en del av finansieringen av Rosalaprojektet kunnat säkras genom ett bidrag från föreningen Konstsamfundet. Stiftelsen inväntar svar på ytterligare ansökningar.

Åbolands skärgårdsstiftelse vill rikta ett varmt tack till Kimitoöns kommun, Rosala byaråd, finansiärer och alla andra som har gjort det här köpet möjligt!

ÅBOLANDS SKÄRGÅRDSSTIFTELSE SR

Närmare information ges vid behov av:

Jenny Örnell-Backman

styrelsemedlem i skärgårdsstiftelsen

+358-40-58 91 798

jenny @lillbackagard.net

Publicerad 08.10.2020