Utredningsprojekt i Houtskär 2022-2023

Åbolands skärgårdsstiftelse (ÅSS) har fått projektbidrag från Svenska kulturfonden i Finland, Föreningen Konstsamfundet och Sparbanksstiftelsen i Houtskär för att under perioden juni 2022 – maj 2023, och med för ändamålet anställd projektpersonal, utreda sina möjligheter att överta ägandet av Houtskärs kyrkliga folkhögskola (HKF). 

HKF är en central institution i skärgården, men platsen betyder även mycket för människor från stora delar av övriga Svenskfinland. Vi hoppas att vi i slutändan ska kunna tacka ja till detta fantastiska erbjudande och att vi i samarbete med Houtskärborna får möjlighet att bygga upp en verksamhet som stärker både Houtskär, Åboland och Svenskfinland.