Björkholm

Åbolands skärgårdsstiftelse är sedan 1.10.2020 ägare till fastigheten och semesterbyn Björkholm i Pargas.

Skärgårdsstiftelsen arrenderade en mindre del av fastigheten av de tidigare ägarna Kurt och Gulli Kronehag under åren 2017–2020, men paret Kronehag valde att donera så gott som hela fastigheten och sitt livsverk, semesterbyn, till Skärgårdsstiftelsen hösten 2020. Samtidigt efterskänkte paret Kronehag ett lån som de beviljade stiftelsen år 2019 i samband med byggandet av ett nytt bostadshus på ön. Resten av husbygget finansierades med banklån.

Åbolands Skärgårdsstiftelse har från och med 1.1.2018 ett avtal med paret Johanna Yliportimo och Matthijs Admiraal som driver turismverksamhet på ön. Sedan sommaren 2019 hyr familjen även det nya bostadshuset. I grannhuset bor paret Kronehag kvar.

Åbolands Skärgårdsstiftelse verkar för en livskraftig skärgård och ser det som värdefullt att ett ungt par kan och vill livnära sig och bo året runt på en liten ö i skärgården. Sedan år 2017 har öns fasta bosättning ökat från två till fem personer.

Genom att underlätta för fortsatt året-om-bosättning på Björkholm bidrar Åbolands skärgårdsstiftelse till att t.ex. kommunikationer till Björkholm och kringliggande öar upprätthålls och till att inflyttning till hela området inte försvåras.