Olika typer av satsningar

Åbolands skärgårdsstiftelse jobbar både med allmännyttig intressebevakning och med utvalda fortlöpande satsningar på ett ökande antal platser runt om i Åboland. Dessutom genomför vi ibland tidsbundna projekt. Du hittar mera information om alla våra satsningar i listan till vänster.

Åbolands skärgårdsstiftelse är ägare eller delägare till följande fastigheter. (Ägarandelen inom parentes):

Brännskärs skärgårdshemman (10%)
Skärgårdscentrum Korpoström (knappt 80%)
Björkholms semesterby (100%)
Rosala gamla småskola (100%)

Alla våra satsningar hänför sig till det allmännyttiga arbete som Åbolands skärgårdsstiftelse bedriver och medför inflyttning till och bevarad fast bosättning i Åboland.