Minnen från ofredstiden i skärgården- öppet tillfälle i Skärgårdcentret 23.1.2016

Åbolands skärgårdsstiftelse r.f. arrangerar ett öppet informationsmöte om DefenceArch-projektet måndagen den 23.1.2016 klockan 18:00-20:00 i Skärgårdscentret Korpoström. Projektet kommer att resultera i en utställning som berättar om hur skärgårdsborna berördes av de svåra konflikter som drabbade orten under 1700-talet. Under den stora ofreden 1713-1721 flydde flera skärgårdsbor till Sverige. Många blev också kvar och försökte överleva i ett konfliktdrabbat land. Dyrbar egendom som matvaror, pengar och boskap gömdes i skogen för att inte bli bortrövade av ryssen.

Det finns fortfarande en hel del sägen och familjetraditioner som berör denna oroliga tidsperiod i skärgården. Vår förhoppning är att deltagarna kan bidra med kunskap, tips eller egna berättelser som de har själva hört från denna tid. Dessa sägner kommer att dokumenteras och förhoppningsvis även ingå som del i den planerade utställningen. Under tillfället får deltagarna även höra om intressanta händelseförlopp och sorgliga motgångar som inträffat i Korpo under Stora- och Lilla ofreden. På evenemanget bjuds på kaffe och tilltugg. Välkomna.

batsmanskompaniets-fana_1712 logobundle_defencearch

Publicerad 10.01.2017