Gulli och Kurt Kronehag donerar Björkholm till Åbolandsskärgårdsstiftelse

1.10.2020

GULLI OCH KURT KRONEHAG DONERAR FASTIGHETEN BJÖRKHOLM OCH SEMESTERBY I SÖDRA PARGAS TILL ÅBOLANDS SKÄRGÅRDSSTIFTELSE RS

Gulli och Kurt Kronehag har i dag den 1.10.2020 undertecknat två gåvobrev till Åbolands skärgårdsstiftelse rs. Paret Kronehag donerar hela fastigheten Björkholm, samt de byggnader och anläggningar som hör till semesterbyn. Fastigheten är på ca 22 ha. De undantar endast bostadstomten för sitt egnahemshus och tillhörande gårdsbyggnader. Kronehags efterskänker samtidigt ett privat lån om 100 000 euro som gavs till Skärgårdsstiftelsen inför byggandet av ett nytt bostadshus på ön. Huset färdigställdes år 2019.

Skärgårdsstiftelsen arrenderar sedan år 2018 ut semesterbyn till Johanna Yliportimo och Matthijs Admiraal. Företagarparet hyr sedan 2019 även det nya bostadshuset.

Åbolands skärgårdsstiftelse rs vill rikta ett ödmjukt och varmt tack till Gulli och Kurt Kronehag! Ett bättre betyg för stiftelsens arbete går knappast att finna, än en så här storslagen gåva av någon som under några år på nära håll har följt med Skärgårdsstiftelsens arbete i praktiken. Vi glädjer oss över att Gulli och Kurt bor kvar som stiftelsens närmaste grannar på Björkholm samtidigt som semesterbyn intill dem fortsätter att utvecklas och ger en ny skärgårdsfamilj sitt levebröd.
Samarbetet kring Björkholm fick sin början tack vare de lyckade satsningarna på Brännskär. Tidigare i år kunde Skärgårdsstiftelsen med hjälp av bidrag köpa Rosala småskola som inom kort står inflyttningsklar för en barnfamilj. För en ung stiftelse utan egentliga egna finansiella tillgångar är det projekten i sig som utgör det verkliga kapitalet. När satsningarna väcker intresse ger de upphov till nya idéer, samarbeten samt donationer och på det här sättet utvecklas vi. Utveckling är rätt riktning för skärgården.

ÅBOLANDS SKÄRGÅRDSSTIFTELSE SR

”– Vi hoppas att våra åtgärder och val kan inspirera också andra. Åbolands skärgårdsstiftelses arbete har på relativt kort tid och med begränsade medel gett konkreta resultat för att hålla skärgården levande.”

Gulli och Kurt Kronehag

Publicerad 21.10.2020