Filmen ”En Dagandes Sanning” är på rundtur!

En Dagandes Sanning har nu visats i Houtskär med en publik på ca. 40 personer och i Dalsbruk på en filmfestival med 40-50 åskådare! Nya visningar i Åboland planeras!

Publicerad 21.11.2013