Diskussion om yttre skärgården!

Åbolands skärgårdsstiftelses projekt Skärgårdshemman inför nya utmaningar inbjuder till

diskussion om boende och närinsgsutövning i
Åbolands yttre skärgård

Plats och tid: Fredagen den 1.4.2011, kl. 11.00-14.00 på Kirjais kursgård, Sarvikvägen, Nagu.

Tillfället är öppet för alla. Lunch och kaffe serveras.

Anmäl ert deltagande senast den 29.3. till projekt@abolandsskargardsstiftelse. fi eller Krister Mattsson tel. 044 218 0256.
Projektet är ett Leader-projekt finansierat av EU:s landsbygdsprogram.

Publicerad 21.03.2011