Bidrag till Skärgårdsstiftelsen

För att Skärgårdsstiftelsen skall kunna uppfylla sitt ändamål behöver den medel. Skärgårdsstiftelsen tar gärna emot gåvor, donationer och testamenten. Bidragen används för den allmännyttiga verksamheten.

Inbetalning till konto

Skärgårdsstiftelsens allmänna insamlingskonto för kondoleanser, hyllningsadresser och övriga enskilda bidrag är:
FI47 5560 0920 0175 23 (Nagu Andelsbank).
Detta kontonummer finns även med på inbetalningskortet som medföljer alla kondoleanser och hyllningsadresser. Storleken på bidraget är valfri. Betalningar görs utan referensnummer, men förutsätter att ett meddelande skrivs in.

* * * Vänligen observera att Skärgårdsstiftelsen  under år 2021 avslutade flera tidigare insamlingskonton och i fortsättningen endast använder kontot ovan. * * *

 

MobilePay

Skärgårdsstiftelsen använder i samband med insamlingskampanjer tjänsten MobilePay. Ditt frivilliga bidrag styrs då till samma insamlingskonto som ovan.  Tjänsten är inte i gång fortlöpande.

Ett testamente är ett sätt att hjälpa


En testamensdonation är ett sätt att kunna hjälpa en organisation, som arbetar för något som är viktigt för dig, att kunna fortsätta det arbetet. Med ett testamente kan du rikta en gåva till en sak som du tycker är värdefull och viktig. Ett testamente är ett sätt att hjälpa och påverka framtiden.

Ett testamente informerar de efterlevande om din vilja. Ett testamente gör att du förklarar din vilja om hur din egendom används. Utan ett testamente är det arvsordningen som avgör vem som får egendomen. Om det inte finns någon arvinge, eller testamente, går ditt arv till staten.

Allmännyttiga organisationer i Finland betalar inte skatt på testamentdonationer. Ett testamente är ett formellt dokument där du kan uttrycka din vilja om hur och till vem du vill lämna din egendom. Det lönar sig att göra upp ett testamente ifall den lagenliga arvsordningen inte leder till sådant resultat som du önskar. Med ett testamente kan du försäkra dig om att din egendom, eller en del av den, går till ett ändamål som är viktigt för dig. Våra bröstarvingar har enligt lag rätt till minst laglotten, dvs. hälften av arvslotten, men annars kan du fritt bestämma vad du vill göra
med din egendom.

Ett testamente kan gälla all slags egendom. Till exempel fastigheter, värdepapper och så vidare. Med hjälp av ett testamente kan du förklara din vilja avseende ägande-, besittnings- eller nyttjanderätt. Du kan också precisera olika villkor och förutsättningar.

Via ett så kallat allmänt testamente gör man inga speciella bestämmelser angående arvtagarens rätt till egendomen. I ett allmänt testamente kan du ge någon person eller organisation full äganderätt till hela din egendom eller till del av den. Via ett så kallat specialtestamente kan du däremot noggrant förklara och avgränsa vilken del av din egendom du vill ge en mottagare. Det kan gälla till exempel ett föremål eller en summa pengar.

Insamlingstillstånd

Åbolands Skärgårdsstiftelse har av polisstyrelsen den 22.10.2020 beviljats fortlöpande tillstånd (RA/2020/1284) för att från och med 13.12.2020 samla medel i landskapen Egentliga Finland och Nyland. De insamlade medlen används efter hand för verksamhet som stöder Skärgårdsstiftelsens ändamål.

 

Egen insamling av bidrag

Kontakta oss om du vill ordna en egen insamling i samband med en bemärkelsedag, eller till minnet av en anhörig: info@abolandsskargardsstiftelse.fi/ tel. +358 400 139 761.

Skärgårdsstiftelsen tillhandahåller också kondoleanser och hyllningsadresser.

Kondoleanser – Vill du hedra någons minne med
Stiftelsens kondoleans?

Hyllningsadresser – Vill du ge åt någon som gåva ett bidrag till befrämjandet av en levande skärgård? Du kan stödja Skärgårdsstiftelsens verksamhet med ett bidrag och använda Skärgårdsstiftelsens hyllningsadress som du själv kan skriva ut här. Det finns några olika motiv som kan skrivas ut i färg eller svartvitt: Utö fyr och Strandäng.

Hyllningsadressen med Utö fyr kan även avhämtas från:

Åbo:
Luckan, Auragatan 1B

Kimitoön:
Tiarella blomstertjänst i Kimito

Dragsfjärd:
Holmströms lanthandel, Hitis

Pargas:
Bokhandeln Booklet, Strandvägen 16
Flower & Fantasy, Kyrkoesplanaden 13
Begravningsbyrå A-G Sandell, Kyrkoesplanaden 13
Kyrkoherdeämbetet, Kyrkoesplanaden 3
Lindroos begravningsbyrå, Malmgatan 4

Nagu:
Nagu Andelsbank
Nötö handel

Korpo:
Anna-Lenas Blomsterbutik
Skärgårdscentrum Korpoström

Houtskär:
M-market

Iniö:
Stadens områdeskontor

 


Inbetalning av bidrag i samband med hyllningsadress

Skärgårdsstiftelsens allmänna insamlingskonto för kondoleanser, hyllningsadresser och övriga enskilda bidrag är:
FI47 5560 0920 0175 23 (Nagu Andelsbank)
Detta kontonummer finns även med på inbetalningskortet som medföljer alla kondoleanser och hyllningsadresser. Storleken på bidraget är valfri. Betalningar görs utan referensnummer, men förutsätter att ett meddelande skrivs in.

Vi tackar dig för ditt intresse att stödja Skärgårdsstiftelsen i befrämjandet av en levande skärgård!