Åbolands skärgårdsstiftelse rekryterar en Projektchef

för ett projekt med mål att utreda Åbolands Skärgårdsstiftelses (ÅSS) möjligheter att överta ägandet av Houtskärs kyrkliga folkhögskola r.f:s fastighet (HKF) i Houtskär. HKF fungerar i dag som lägergård och kurscenter samt under sommaren som B&B.

Arbetet utförs på deltid. Projekttiden är 1.6.2022-31.1.2023. (Tiden kan ev. förlängas med någon månad när slutliga besked om projektfinansiering finns till handa.)


Vi söker dig som har erfarenhet av strategiarbete och praktiskt arbete från olika organisationsmodeller. Din största styrka ska vara din förmåga att lyssna och samarbeta. Kunskap om fastigheter och deras underhåll ses som merit, även om sakkunniga kommer att kopplas in för dessa frågor. Eftersom du på nära håll kommer att utvärdera verksamheten under en sommarsäsong vid HKF ska du inte heller vara främmande för att själv vara delaktig i det arbete som görs där av folkhögskolans personal och frivilliga. Ditt uppdrag är att utarbeta en rapport som omfattar både nödvändiga åtgärder för byggnader, förslag till framtida organisation och verksamhet samt ekonomi- och finansieringsplan.

Arbetet utförs på plats i Houtskär, men kan till viss del utföras på distans, eller vid ÅSS’ kontor i Korpoström. 

Skicka ansökan, CV och löneanspråk till info@abolandsskargardsstiftelse.fi senast tisdagen 19.4.2023.

För mera information, kontakta info@abolandsskargardsstiftelse.fi eller vår verksamhetsledare
Anna Franzén på +358-40-7305735.  

Publicerad 21.03.2022