Styrelsen

Bengt Backman, ordförande
Näsby 21760 Houtskär
e-post: bengtbackman41(at)gmail.com
tel. 0400-536036

Mikael Söderholm, viceordförande
Kaskärrvägen 119, 25810 Mark
e-post: mickes(at)kitnet.fi
tel.0400-224224

Christjan Brander
Iniövägen 577, 23390 Iniö
e-post: christjan.brander(at)gmail.com
tel. 040-1278886

Jörgen Grandell
Fågelhuvudvägen 45 bst 4, 20880 Åbo
e-post: jorgen.grandell(at)fhs.fi
tel. 0400-825103

Christoffer Taxell
Vårdbergsgatan 1 a A 4, 20700 Åbo
e-post: ctaxell(at)abo.fi
tel. 040-5635688

Bertil Zetter
Bryggmansgatan 20, 20740 Åbo
e-post: bertil.zetter(at)juridic.net
tel. 0400-322199

Katja Bonnevier
Österretais strandväg 23, 21710 Korpo
koordinator för Skärgårdshavets biosfärområde
e-post: katja.bonnevier(at)pargas.fi eller
tel. 040-5844559

Jenny Örnell-Backman
Högsåra byvägen 86
25960 Högsåra
e-post: jenny(at)lillbackagard.net
tel. 040-5891798

Styrelsen lyfter inga arvoden


Personal:

Micaela Jansson, kassör för Skärgårdsstiftelsen, verksamhetsledare för Skärgårdscentrum Korpoström
e-post: info(at)abolandsskargardsstiftelse.fi
tel. 0400-212789

Anna Franzén, vik. verksamhetsledare för Åbolands skärgårdsstiftelse (20%)
e-post: info(at)abolandsskargardsstiftelse.fi
tel. 040-7305735