Skärgårdscentrum Korpoström

Åbolands Skärgårdsstiftelse blev i början av år 2015 genom en donation majoritetsägare i Fastighets Ab Sunnan som utåt sett går under namnet Skärgårdscentrum Korpoström.

Skärgårdscentrum Korpoström är ett besökscentrum för vetenskap, natur, konst och kultur med ”Uppdrag att behandla mänskans förhållande till naturen i skärgården – såväl historiskt som i nutid och framtid – och att förmedla skärgården och dess särart till besökarna”.

Skärgårdscentrum jobbar tvärdisciplinärt för att skapa utställningar och evenemang med intressanta infallsvinklar på skärgårdsspecifika frågor och fenomen. De som samarbetar är forskare, konstnärer, kulturarbetare, volontärer och tjänstemän. Huset fungerar även som station för marinbiologisk forskning (ÅA), som bas för Skärgårdshavets Nationalpark samt som gästhamn och konferenscentrum.

Skärgårdscentrum Korpoström utgör för Åbolands skärgårdsstiftelse en arena för frågor som är relevanta i arbetet för en levande skärgård året om. I Korpoström kan besökarna bekanta sig med vår skärgård ur en mängd olika synvinklar och Åbolands skärgårdsstiftelse har möjlighet att påverka innehållet i verksamheten. Skärgårdscentrum i sig är samtidigt ett utmärkt och konkret exempel på en plats i skärgården där människor arbetar och möts året om, inte endast under högsäsong.

www.skargardscentrum.fi

FAB Sunnan/Pette Rissanen
FAB Sunnan/Pette Rissanen