Footprints of Defence in the Achipelago (DefenceArch)

Skärgårdstiftelsen är delaktig i ett samarbetsprojekt som syftar till att öka Skärgårdscentrum Korpoströms attraktionskraft för besökare. Samarbetsprojektet ”Footprints of Defence in the Achipelago (DefenceArch)” delfinansieras ur Central Baltic-programmet.

Delprojektet som genomförs i Korpoströms skärgårdscentrum tar tag i Korpoströms och den närliggande skärgårdens krigiska historia med fokus i 1700-talets tre skilda konflikter mellan Ryssland och Sverige. Ett konkret resultat av projektet är utställningen, ”Ofredstider”  som lyfter fram livet i skärgården under dessa tider samt uppmärksammar de fasta historiska lämningar som bär vittne till dessa dramatiska händelser. Genom projektet skapas även en bestående vandringsstig med med mobil guidning.

Projekttiden 1.9.2016 – 28.2.2019.

Projekt administration

Turku University of Applied Sciences (TUAS)

Parks & Wildlife Finland
(Metsähallitus/Etelä-Suomen luontopalvelut)
Visit Åland
The Stockholm Archipelago Foundation
(Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län)
The Åboland Archipelago Foundation
(Åbolands Skärgårdsstiftelse rs)

Samarbetets totalbudget och finansieringsandel
1 500 000 € – 75% ERDF 1 125 000€

Följ med projektet på Facebook

DefenceArch

För mera info kring projektet kontakta Marcus Lepola, 0405031758.