Brännskär

Skärgårdshemmanet Brännskär var pilotprojekt för den år 2011 nygrundade Åbolands skärgårdsstiftelse. Tillsammans med Svenska småbruk och egna hem förvärvades skärgårdshemmanet Brännskär i Nagu södra skärgård i syfte att främja året-om-boende och -verksamhet på ön och förhindra att det socialt och kulturellt viktiga hemmanet inte genom ägarbyte skulle ha tagits i privat fritidsbruk.

Skärgårdshemmanet på Brännskär hyrs sedan sommaren 2011 ut till båtbyggaren och träformgivaren Lennart Söderlund och flera utvecklingsprojekt har förverkligats i tätt samarbete med honom. Söderlund driver på Brännskär tillsammans med två andra personer företaget Living Archipelago. Aktuell information om livet och verksamheten på Brännskär hittas på webbplatsen www.brannskar.fi.

Brännskärssatsningarna ger Åbolands skärgårdsstiftelse värdefull erfarenhet av hur man kan skapa utkomstmöjligheter för företagare och, i enlighet med stiftelsens målsättning, främja en levande skärgård med hållbara lösningar. När Åbolands skärgårdsstiftelse inledde sitt arbete på Brännskär var antalet fast bosatta på ön 0. I dag är 4 vuxna och 2 barn fast bosatta på Brännskär.

Genom att bidra till att möjliggöra fast bosättning på mindre öar och därigenom motivera att t.ex. viktig förbindelsebåtstrafik upprätthålls, bidrar Åbolands skärgårdsstiftelse indirekt till att det blir lättare att även bosätta sig på andra öar i närheten. En viktig uppgift för stiftelsen är att ge dessa möjligheter mer synlighet och kontinuerligt vara synlig i olika sammanhang där personer som överväger att bosätta sig i skärgården söker mera information.

www.brannskar.fi.