Projekt

Åbolands skärgårdsstiftelse jobbar både kontinuerligt med allmännyttig intressebevakning samt mera projektbaserat med enskilda satsningar. De enskilda projekten presenteras nedan, men alla projekt inbegriper moment som hänför sig till det allmännyttiga arbete som Åbolands skärgårdsstiftelse bedriver.

Rosala småskola

Åbolands skärgårdsstiftelse köpte den tidigare småskolan i Rosala av Kimitoöns kommun i februari 2020.

Fastigheten har under året genomgått en större renovering och blir inflyttningsklar för en barnfamilj under senhösten 2020.

Initiativet till att Skärgårdsstiftelsen skulle köpa småskolan kom från Rosala byalag i samband med att föräldrar till barn i Rosala skola drog igång en inflyttningskampanj för att locka fler barnfamiljer till området. Ett hinder för ökad inflyttning till Hitis-Rosala är bristen på lämpliga hyreshus och Åbolands skärgårdsstiftelses nygamla hyreshus kan bidra till att lösa en del av problemet.

Björkholm

Åbolands skärgårdsstiftelse är sedan 1.10.2020 ägare till fastigheten och semesterbyn Björkholm i Pargas.

Skärgårdsstiftelsen arrenderade en mindre del av fastigheten av de tidigare ägarna Kurt och Gulli Kronehag under åren 2017–2020, men paret Kronehag valde att donera hela fastigheten och sitt livsverk, semesterbyn, till Skärgårdsstiftelsen hösten 2020. Samtidigt efterskänkte paret Kronehag ett lån på 100 000 euro som de beviljade stiftelsen år 2019 i samband med byggandet av ett nytt bostadshus på ön.

Åbolands Skärgårdsstiftelse har från och med 1.1.2018 ett avtal med paret Johanna Yliportimo och Matthijs Admiraal som driver turismverksamhet på ön. Sedan sommaren 2019 hyr företagarparet även det nya bostadshuset

Åbolands Skärgårdsstiftelse verkar för en livskraftig skärgård och ser det som värdefullt att ett ungt par kan och vill livnära sig och bo året runt på en liten ö i skärgården. Öns invånarantal fördubblades från 2 (Kronehags) till 4 när det nya bostadshuset stod klart.

Genom att underlätta för fortsatt året-om-bosättning på Björkholm och ökade passagerarmängder på förbindelsebåten bidrar Åbolands skärgårdsstiftelse till att t.ex. kommunikationer till omkringliggande öar upprätthålls och inflyttning till hela området inte försvåras.

Ester Lindéns fond

Skärgårdsstiftelsen administrerar en fond i Iniöbon Ester Lindéns namn. Fonden grundades efter att Ester Lindén testamenterade 127.000 euro till Åbolands skärgårdsstiftelse och bidragen skall användas för att främja åldringsvården på Iniö. Ansökningstiden är fortlöpande.

Skärgårdscentrum Korpoström

Åbolands Skärgårdsstiftelse blev i början av år 2015 genom en donation majoritetsägare i Fastighets Ab Sunnan som utåt sett går under namnet Skärgårdscentrum Korpoström.

Skärgårdscentrum Korpoström är ett besökscentrum för vetenskap, natur, konst och kultur med ”Uppdrag att behandla mänskans förhållande till naturen i skärgården – såväl historiskt som i nutid och framtid – och att förmedla skärgården och dess särart till besökarna”.

Skärgårdscentrum jobbar tvärdisciplinärt för att skapa utställningar och evenemang med intressanta infallsvinklar på skärgårdsspecifika frågor och fenomen. De som samarbetar är forskare, konstnärer, kulturarbetare, volontärer och tjänstemän. Huset fungerar även som station för marinbiologisk forskning (ÅA), som bas för Skärgårdshavets Nationalpark samt som gästhamn och konferenscentrum.

Skärgårdscentrum Korpoström utgör för Åbolands skärgårdsstiftelse en arena för frågor som är relevanta i arbetet för en levande skärgård året om. I Korpoström kan besökarna bekanta sig med vår skärgård ur en mängd olika synvinklar och Åbolands skärgårdsstiftelse har möjlighet att påverka innehållet i verksamheten. Skärgårdscentrum i sig är samtidigt ett utmärkt och konkret exempel på en plats i skärgården där människor arbetar och möts året om, inte endast under högsäsong.

www.skargardscentrum.fi

FAB Sunnan/Pette Rissanen
FAB Sunnan/Pette Rissanen

Brännskär

Skärgårdshemmanet Brännskär var pilotprojekt för den år 2011 nygrundade Åbolands skärgårdsstiftelse. Tillsammans med Svenska småbruk och egna hem förvärvades skärgårdshemmanet Brännskär i Nagu södra skärgård i syfte att främja året-om-boende och -verksamhet på ön och förhindra att det socialt och kulturellt viktiga hemmanet inte genom ägarbyte skulle ha tagits i privat fritidsbruk.

Skärgårdshemmanet på Brännskär hyrs sedan sommaren 2011 ut till båtbyggaren och träformgivaren Lennart Söderlund och flera utvecklingsprojekt har förverkligats i tätt samarbete med honom. Söderlund driver på Brännskär tillsammans med två andra personer företaget Living Archipelago. Aktuell information om livet och verksamheten på Brännskär hittas på webbplatsen www.brannskar.fi.

Brännskärssatsningarna ger Åbolands skärgårdsstiftelse värdefull erfarenhet av hur man kan skapa utkomstmöjligheter för företagare och, i enlighet med stiftelsens målsättning, främja en levande skärgård med hållbara lösningar. När Åbolands skärgårdsstiftelse inledde sitt arbete på Brännskär var antalet fast bosatta på ön 0. I dag är 4 vuxna och 2 barn fast bosatta på Brännskär.

Genom att bidra till att möjliggöra fast bosättning på mindre öar och därigenom motivera att t.ex. viktig förbindelsebåtstrafik upprätthålls, bidrar Åbolands skärgårdsstiftelse indirekt till att det blir lättare att även bosätta sig på andra öar i närheten. En viktig uppgift för stiftelsen är att ge dessa möjligheter mer synlighet och kontinuerligt vara synlig i olika sammanhang där personer som överväger att bosätta sig i skärgården söker mera information.

www.brannskar.fi.

BILD: Mikael Eriksson
BILD: Mikael Eriksson

Brännskär-huset

Brännskar-skylt

Dokumentering av Utskärsliv förr och nu

En Dagandes Sanning, en dokumentär om livet i skärgården förr och nu med Stig Jansson från Stenskär, Nagu

En Dagandes Sanning är en dokumentär om livet i skärgården förr och nu som producerades inom ett Leader-projekt som pågick åren 2011–2012. I dokumentären får vi följa med Stig Jansson från Stenskär i Nagu under årets alla årstider. Dokumentären lyfter fram utvecklingen i utskären, från tiden då motorerna togs i bruk och fram till idag!

Dokumentären visades runt om i skärgården och har även visats på YLE 5 under våren 2015. Filmen finns att låna på alla bibliotek inom Blanka-nätverket.