Projekt

Björkholm

Skärgårdsstiftelsen arrenderar av Kurt och Gulli Kronehag den del av Björkholm där Björkholms semesterby har drivits av dem i flera decennier.

Åbolands Skärgårdsstiftelse har från och med 1.1.2018 ett avtal med paret Johanna Yliportimo och Matthijs Admiraal som kommer att fortsätta driva turistverksamhet på ön. Åbolands Skärgårdsstiftelse verkar för en livskraftig skärgård och ser det som värdefullt med ett ungt par som vill driva verksamheten och bosätta sig i skärgården.

Skärgårdsstiftelsens första satsning på Björkholm blir att lösa frågan med ett året-om-boende på ön för de nya företagarna.

Ester Lindéns fond

Skärgårdsstiftelsen administrerar en fond i Iniöbon Ester Lindéns namn. Fonden grundades efter att Ester Lindén testamenterade 127.000 euro till Åbolands skärgårdsstiftelse och bidragen skall användas för att främja åldringsvården på Iniö. Ansökningstiden är fortlöpande.

 

Skärgårdscentrum Korpoström

Åbolands Skärgårdsstiftelse blev i början av år 2015 genom en donation majoritetsägare av Skärgårdscentrum Korpoström.

Skärgårdscentrum Korpoström är ett besökscentrum för vetenskap, natur, konst och kultur med ”Uppdrag att behandla mänskans förhållande till naturen i skärgården – såväl historiskt som i nutid och framtid – och att förmedla skärgården och dess särart till besökarna”.

Skärgårdscentrum jobbar tvärdisciplinärt för att skapa utställningar och evenemang med intressanta infallsvinklar på skärgårdsspecifika frågor och fenomen. De som samarbetar är forskare, konstnärer, kulturarbetare, volontärer och tjänstemän. Huset fungerar även som station för marinbiologisk forskning (ÅA), som bas för Skärgårdshavets Nationalpark samt som gästhamn och konferenscentrum.

www.skargardscentrum.fi

FAB Sunnan/Pette Rissanen
FAB Sunnan/Pette Rissanen

Brännskär

Skärgårdshemmanet Brännskär var pilotprojekt för den år 2011 nygrundade Åbolands skärgårdsstiftelse. Tillsammans med Svenska småbruk och egna hem förvärvades skärgårdshemmanet Brännskär i Nagu södra skärgård i syfte att främja året-om-boende och -verksamhet på ön och förhindra att det socialt och kulturellt viktiga hemmanet inte genom ägarbyte skulle ha tagits i privat fritidsbruk.

Brännskär har varit föremål för flera utvecklingsprojekt sedan starten 2011. Bostadshuset har renoverats och näringsverksamheten har utvecklats. En besökshamn har byggts och 2017 kunde renoveringen av det andra bostadshuset på ön slutföras och ytterligare en familj flytta till Brännskär. Stiftelsen sköter förvaltningen av fastigheten och deltar som part i utvecklingsprojekten. Bland annat har utvecklingen kunnat främjas via Leader-projekten ”Skärgårdshemman inför nya utmaningar” (2011–2013) och ”Brännskär – en knutpunkt i skärgården” (2012–2014).

Skärgårdshemmanet på Brännskär hyrs sedan sommaren 2011 ut till båtbyggaren och träformgivaren Lennart Söderlund och utvecklingsprojekten har förverkligats i tätt samarbete med honom. Söderlund driver på Brännskär tillsammans med två andra personer företaget Living Archipelago. Aktuell information om livet och verksamheten på Brännskär hittas på webbplatsen www.brannskar.fi.

Brännskärssatsningarna ger Åbolands skärgårdsstiftelse värdefull erfarenhet av hur man kan skapa utkomstmöjligheter för företagare i samband med uppköp av fastigheter i skärgården och, i enlighet med stiftelsens målsättning, främja en levande skärgård med hållbara lösningar.

www.brannskar.fi.

BILD: Mikael Eriksson
BILD: Mikael Eriksson

Brännskär-huset

Brännskar-skylt

Dokumentering av Utskärsliv förr och nu

En Dagandes Sanning, en dokumentär om livet i skärgården förr och nu med Stig Jansson från Stenskär, Nagu

En Dagandes Sanning är en dokumentär om livet i skärgården förr och nu som producerades inom ett Leader-projekt som pågick åren 2011–2012. I dokumentären får vi följa med Stig Jansson från Stenskär i Nagu under årets alla årstider. Dokumentären lyfter fram utvecklingen i utskären, från tiden då motorerna togs i bruk och fram till idag!

Dokumentären visades runt om i skärgården och har även visats på YLE 5 under våren 2015. Filmen kommer våren 2018 att delas ut som DVD till alla bibliotek inom Blanka-nätverket.