Pressmeddelande: Projekt i Houtskär

Åbolands skärgårdsstiftelse (ÅSS) har anhållit om bidrag från tre olika andra fonder och stiftelser för att under året, och med för ändamålet anställd projektpersonal, kunna utreda sina möjligheter att överta ägandet av Houtskärs kyrkliga folkhögskola (HKF). 

Initiativet till den eventuella donationen kommer från föreningen Houtskärs kyrkliga folkhögskola r.f. som äger och driver HKF. ÅSS saknar egentligt eget kapital och har inte möjlighet att ta ställning till erbjudandet inom ramen för sina befintliga resurser, då ett beslut förutsätter en omfattande utvärdering av helheten. 

Utredningsprojektet har hittills beviljats bidrag från Sparbanksstiftelsen i Houtskär och Svenska kulturfonden. ÅSS kan nu, i väntan på besked om ett tredje eventuellt bidrag, redan inleda rekryteringen av projektpersonal. Vi hoppas kunna köra igång vårt projekt i maj.

HKF är en central institution i skärgården, men platsen betyder även mycket för människor från stora delar av övriga Svenskfinland. Vi vill rikta ett tack till redan nämnda finansiärer och till alla som hjälpt oss komma ett steg vidare med att reda ut Skärgårdsstiftelsens möjligheter i fråga om HKF. Vi hoppas att vi i slutändan ska kunna tacka ja till detta fantastiska erbjudande och att vi i samarbete med Houtskärborna får möjlighet att bygga upp en verksamhet som stärker både Houtskär, Åboland och Svenskfinland.

Styrelsen för Åbolands Skärgårdsstiftelse sr

22.3.2022

Publicerad 22.03.2022