Pargas stads hembygdspris år 2017 går till Åbolands Skärgårdsstiftelse

Pargas stads hembygdspris instiftades år 2009 och priset ges för en betydande insats för lokalhistorien och kulturmiljön i Pargas.

Prisen överräcks den 5 december klockan 13 i Pargas stadsbibliotek på evenemanget Förfest. Tillställningen är öppen för allmänheten.

Skärgårdsstiftelsen verkar för en levande skärgård genom att stöda möjligheterna för fastboende och inflyttning till skärgården med speciellt fokus på yttre skärgården. Skärgårdsstiftelsen har bland annat köpt, tillsammans med Svenska Småbruk och egna hem, skärgårdshemmanet på Brännskär i Nagu södra skärgård och hyrt ut det till två unga familjer, som driver företagsverksamhet på ön, besökshamn, upplevelseturism, båtbygge mm (www.brannskar.fi). Andra viktiga satsningar är Skärgårdscentrum Korpoström, där Skärgårdstiftelsen varit majoritetsägare sedan 2015 och satsat mycket på ett lokalt samarbete kring programverksamheten, medan hotell, restaurang och gästhamn sköts av en företagare (www.skargardscentrum.fi). Den nyaste satsningen är Björkholm i Pargas, där Skärgårdsstiftelsen arrenderar delar av ön och hyr ut i andra hand fr.om. 2018 till ett ungt företagarpar Johanna Yliportimo och Matthijs Admiraal, som kommer att fortsätta driva turistverksamhet på ön (www.visitbjorkholm.com). Man kan stöda Skärgårdsstiftelsens verksamhet genom bidrag och donationer. Här på hemsidan hittar ni mera info om kondoleanser och hyllningsdresser!

Publicerad 01.12.2017