Enligt stadgarna för Åbolands Skärgårdsstiftelse är dess
ändamål ”att verka för en levande skärgård genom att främja och stödja möjligheterna för fast boende i och inflyttning till skärgården, och verka för att på andra sätt främja en hållbar ekonomisk, ekologisk och sociokulturell utveckling i Åbolands skärgård”.

Skärgårdsstiftelsen stöder ekonomiskt, initierar och deltar i projekt som ger boende- och arbetsmöjligheter i skärgården.

För att Skärgårdsstiftelsen skall kunna uppfylla sitt ändamål behöver den medel. Skärgårdsstiftelsen tar gärna emot gåvor, donationer och testamenten. Skärgårdsstiftelsen tillhandahåller också kondoleanser och hyllningsadresser.

Skärgårdsstiftelsens grundande medlemmar är Finska Hushållningssällskapet r.f., Stiftelsen Finlandsvenska Jordfonden och Region Åboland r.f. Dessutom har grundandet av Skärgårdsstiftelsen stötts av Konstsamfundet, Stiftelsen för Åbo Akademi och Svenska Kulturfonden.

Åbolands Skärgårdsstiftelses stadgar