ARKIV

Brännskär sjuder av liv igen!

Åbolands Skärgårdsstiftelse är glad att se sitt första projekt ta fart.
Då semestrarna inleddes på sommaren och Skärgårdshavet började myllra av liv, stod Brännskär redo för sin första besökshamnssäsong. Skärgårdshemmanet Brännskär i Nagu södra skärgård är bosatt igen åretom. Åbolands Skärgårdsstiftelse som förvaltar stället, köpte upp hemmanet år 2010, tillsammans med Svenska småbruk och egna hem Ab, för att kunna främja fastboende och näring i yttre skärgården. I samband med Brännskär vill man utveckla en modell för hur man kan främja fastboende och stödja näringsidkande i byar i yttre skärgården. Ägarna arrenderar ut hemmanet, som består av upptill 10 byggnader, med bostadshus, ladugård och en mångfald av bodar.

Arrendatorn Lennart Söderlund är uppvuxen på Kimitoön och har utbildat sig till träbåtsbyggare och träformgivare. Han har modigt tagit sig an projektet att utveckla Brännskär till en naturskön besökshamn, med en personlig prägel som lockar besökare. Stämningen på Brännskär är varm och har engagerat ett stort antal bekanta och mindre bekanta, att hjälpa och delta i att förverkliga Brännskär som en knutpunkt i skärgården. Skärgårdsstiftelsen har, med hjälp av finansiering från EU Leader –programmet, redan kunnat förverkliga stora delar av besökshamnen.
Nyheterna för i år är en pontonbrygga med drygt 20 båtplatser, nya utedass med vacker skärgårdsvy, en försäljningskiosk med Lennarts utsökta bröd och en terrass som snart kommer att ge plats för musik och glatt umgänge .

Publicerad 18.12.2012

Biosfärområdet ordnar Skärgårdshavets vinterträff 2012

Välkommen med på vinterträffen! Se program här!
Biosfärområdet ordnar
Skärgårdshavets
VINTERTRÄFF
Fredagen den 2.3 kl.14-20 i Korpoström
(Det bjuds på kaffe från och med 13.30)
Vinterträffen är till för alla!

Med gemensamma krafter för ett livskraftigt skärgårdssamhälle!

Vi är många som arbetar för en livskraftig skärgård och som söker efter hållbara lösningar som samtidigt respekterar det traditionella och modigt hämtar in nya idéer och möjligheter! Biosfärområdet är en länk mellan oss och finns till för att stödja och motivera till verksamhet som värnar om det värdefulla och främjar en hållbar utveckling i Åbolands skärgård. Under vinterträffen presenteras verksamhet med koppling till biosfärområde för att ge en bild av vad det är och inspirera till ny verksamhet och vidareförädla påbörjad verksamhet.

PROGRAM

Biosfärområdet 2011 i ett nötskal

Koordinator Katja Bonnevier, ordförande Samu Numminen

Skärgårdshavets biosfärområde får en ny logo
Elevernas vinnande bidrag presenteras

Skärgårdshavets tillstånd – på land, i havet och i samhället
Janne Suomela, Mikael von Numers och Bengt Backman

Fåret i skärgården
Sonja Tobiasson, projektledare, Knowsheep/ biosfärområdet och Antonia Lindberg, fårfarmare

Avloppsvattenreningen berör oss alla – bidrag för planering – KIRSTU
Petri Huovila, miljövård/Pargas stad och Trygve Löfroth, nagubo med uppdaterat avloppsvattensystem

Nya tag för förutsättningar för boende i yttre skärgården
Åbolands Skärgårdsstiftelse, Bengt Backman, ordförande och Lennart Söderlund, arrendator på Brännskär

Panparks – ett ”brand” för hållbar turism
Laura Lehtonen, Forststyrelsen tillsammans med Panparks företagare

Konsten som verktyg för att belysa viktiga frågor för skärgården
Contemporary Art Archipelago, Lotta Petronella, projektledare

Mat med vyer
Arja Lehtimäki, konstnär samt Mikael Smeds och Tage Österlund, restaurangföretagare

Kl. 17-18 middag – Mat med vyer (till självkostnadspris)

Kort info om annan aktuell verksamhet; Skärgårdsnätet och Landsbygdsriksdagen

Mathantverk – förädling av produkter av kvalitet
Katja Bonnevier och Margot Wikström, företagare

Hållbara lösningar för livskraftighet i Sveriges biosfärområden
Johanna McTaggart, nationell koordinator och koordinator för biosfärområde Vänernskärgården Kinnekulle

Lotta Petronella presenterar en kort dokumentärfilm om vardagen i skärgården!
Stanna gärna efter seminariet en stund för att utbyta tankar och idéer!
Anmäl er senast 27.2. Informera samtidigt om ni vill åka med gemensam transport från Åbo eller Kimito och om möjliga specialdieter.
Programmet är i huvudsak på svenska, men några presentationer är på finska och diskussion kan föras på båda språken.
Ni kan anmäla er till linnea.ahlgren@pargas.fi, tel.040 488 5910
Och frågor kan riktas till katja.bonnevier@pargas.fi, tel. 040 356 2655

Publicerad 01.12.2012

Företagare till Brännskär har valts!

Lennart Söderlund, hemma från Kimitoön, har valts till arrendator av skärgårdshemmmanet Brännskär.

Lennart Söderlund, hemma från Kimitoön, har valts till arrendator av skärgårdshemmanet Brännskär. Lennart är båtbyggare till utbildning. Under sommaren börjar man renovera och förbereda för flytt och utveckling av näringsverksamhet på ön. I framtiden kan förväntas småskalig turismverksamhet på ön.

Publicerad 23.06.2012

Diskussion om yttre skärgården!

Åbolands skärgårdsstiftelses projekt Skärgårdshemman inför nya utmaningar inbjuder till

diskussion om boende och närinsgsutövning i
Åbolands yttre skärgård

Plats och tid: Fredagen den 1.4.2011, kl. 11.00-14.00 på Kirjais kursgård, Sarvikvägen, Nagu.

Tillfället är öppet för alla. Lunch och kaffe serveras.

Anmäl ert deltagande senast den 29.3. till projekt@abolandsskargardsstiftelse. fi eller Krister Mattsson tel. 044 218 0256.
Projektet är ett Leader-projekt finansierat av EU:s landsbygdsprogram.

Publicerad 21.03.2011