ARKIV

Företagare till Brännskär har valts!

Lennart Söderlund, hemma från Kimitoön, har valts till arrendator av skärgårdshemmmanet Brännskär.

Lennart Söderlund, hemma från Kimitoön, har valts till arrendator av skärgårdshemmanet Brännskär. Lennart är båtbyggare till utbildning. Under sommaren börjar man renovera och förbereda för flytt och utveckling av näringsverksamhet på ön. I framtiden kan förväntas småskalig turismverksamhet på ön.

Publicerad 23.06.2012

Diskussion om yttre skärgården!

Åbolands skärgårdsstiftelses projekt Skärgårdshemman inför nya utmaningar inbjuder till

diskussion om boende och närinsgsutövning i
Åbolands yttre skärgård

Plats och tid: Fredagen den 1.4.2011, kl. 11.00-14.00 på Kirjais kursgård, Sarvikvägen, Nagu.

Tillfället är öppet för alla. Lunch och kaffe serveras.

Anmäl ert deltagande senast den 29.3. till projekt@abolandsskargardsstiftelse. fi eller Krister Mattsson tel. 044 218 0256.
Projektet är ett Leader-projekt finansierat av EU:s landsbygdsprogram.

Publicerad 21.03.2011