ARKIV

Skärgårdsstiftelsen har köpt ”Småskolan” i Rosala

Pressmeddelande 17.1.2020

SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN HAR KÖPT SMÅSKOLAN I ROSALA

Åbolands skärgårdsstiftelse har i dag den 17.1.2020 undertecknat köpebrevet för den s.k. Småskolan i Rosala och övertagit ägandet av fastigheten av Kimitoöns kommun. Fastigheten har köpts i nära samarbete med Rosala byaråd.

Byarådets kampanj för att locka barnfamiljer till Hitis-Rosala och höja elevunderlaget i öarnas skola går hand i hand med skärgårdsstiftelsens kärnverksamhet, att arbeta för en levande skärgård genom att satsa på boende, näringar och en hållbar utveckling av Åbolands skärgård. Bristen på tillgängliga året-om-hyreshus är ingen ny utmaning för stiftelsen, som i tidigare samarbeten både har låtit grundrenovera äldre skärgårdshemman (på Brännskär i Nagu) och bygga nytt bostadshus (på Björkholm i Pargas). Det är med glädje som stiftelsen har kunnat konstatera att Småskolan i Rosala är i gott skick och genom endast en enklare ombyggnad kommer att bli ett fint hem för en nyinflyttad barnfamilj.

I nuläget har en del av finansieringen av Rosalaprojektet kunnat säkras genom ett bidrag från föreningen Konstsamfundet. Stiftelsen inväntar svar på ytterligare ansökningar.

Åbolands skärgårdsstiftelse vill rikta ett varmt tack till Kimitoöns kommun, Rosala byaråd, finansiärer och alla andra som har gjort det här köpet möjligt!

ÅBOLANDS SKÄRGÅRDSSTIFTELSE SR

Närmare information ges vid behov av:

Jenny Örnell-Backman

styrelsemedlem i skärgårdsstiftelsen

+358-40-58 91 798

jenny @lillbackagard.net

Publicerad 08.10.2020

Bättre flyt på Björkholm i år

» De nya företagarna för stuguthyrningen på Björkholm i Pargas hade fler utländska gäster i år än första säsongen.

  • Åbo Underrättelser, 17 Sep 2019, Emma Strömberg, 040-180 3032 emma.stromberg@aumedia.fi

Johanna Yliportimo och Matthijs Admiraal har två somrar som företagare på Björkholm i Pargas bakom sig. Förra våren tog paret över stuguthyrningen på Björkholm.

De berättar att den här sommaren har gått mycket bättre än förra sommaren. Efter att de förnyat hemsidan och börjat synas på booking.com har fler utländska turister hittat hit.

–Vi hade mycket mera utländska gäster den här sommaren, jämfört med förra sommaren. I augusti efter att skolorna börjat var det bara utlänningar på ön, säger Johanna Yliportimo.

PARET HAR också skaffat två hästar på våren och de har får sedan tidigare.

– Djur ger lite mera liv till ön, säger Johanna.

Hästarna är gamla travhästar som Johanna skolar till ridhästar på gräsplätten mitt på ön. Hon berättar att hon inspirerades av att höra hur man har haft en massa djur i skärgården förr i tiden.

– Det känns som att djur hör till skärgården.

Den här sommaren började de också dra seglingskurser där deltagarna får testa att segla med optimistjolle eller laser. De har också fixat upp lekplatsen.

JOHANNA OCH Matthijs trivs med livet på Björkholm.

–Det är svårt att lämna ön. Det här är en livsstil, vi arbetar hela tiden eller så kan man se det som att vi inte arbetar alls, konstaterar Johanna.

För tillfället har de inga nya utvecklingsplaner utan vill att den verksamhet de har är så bra som möjlig.

– Renoveringen av stugorna är ett ständigt pågående arbete, säger Matthijs Admiraal.

DET BLEV lite smidigare att bo på ön sedan Åbolands skärgårdsstiftelse byggde ett nytt hus för företagarna som driver stuguthyrningen.

Huset blev färdigt i våras. Innan dess har Johanna och Matthijs bott i någon av uthyrningsstugorna.

Paret arrenderar stuguthyrningen av Åbolands skärgårdsstiftelse. Det var Gulle och Kurt Kronehag som började hyra ut stugor på Björkholm år 1964.

När paret ville trappa ner för ett par år sedan gick stiftelsen in som mellanhand och Kronehag arrenderade ut semesterbyn till stiftelsen, som började söka en lämplig företagare att ta över verksamheten.

JOHANNA YLIPORTIMO är från Åbo och Matthijs Admiraal är från Nederländerna.

Innan de flyttade till Finland hade de bott tre år på ön Curaçao i Västindien norr om Venezuela. Ön hör till Konungariket Nederländerna.

Förra vintern for de två månader för att arbeta i Lappland. Eventuellt gör de samma sak denna vinter.

–Vi får ju inkomster från verksamheten här på Björkholm bara under några månader i året, konstaterar Johanna.

Det är svårt att lämna ön. Det här är en livsstil. Johanna Yliportimo

Publicerad 28.11.2019

Pargas stads hembygdspris år 2017 går till Åbolands Skärgårdsstiftelse

Pargas stads hembygdspris instiftades år 2009 och priset ges för en betydande insats för lokalhistorien och kulturmiljön i Pargas.

Prisen överräcks den 5 december klockan 13 i Pargas stadsbibliotek på evenemanget Förfest. Tillställningen är öppen för allmänheten.

Skärgårdsstiftelsen verkar för en levande skärgård genom att stöda möjligheterna för fastboende och inflyttning till skärgården med speciellt fokus på yttre skärgården. Skärgårdsstiftelsen har bland annat köpt, tillsammans med Svenska Småbruk och egna hem, skärgårdshemmanet på Brännskär i Nagu södra skärgård och hyrt ut det till två unga familjer, som driver företagsverksamhet på ön, besökshamn, upplevelseturism, båtbygge mm (www.brannskar.fi). Andra viktiga satsningar är Skärgårdscentrum Korpoström, där Skärgårdstiftelsen varit majoritetsägare sedan 2015 och satsat mycket på ett lokalt samarbete kring programverksamheten, medan hotell, restaurang och gästhamn sköts av en företagare (www.skargardscentrum.fi). Den nyaste satsningen är Björkholm i Pargas, där Skärgårdsstiftelsen arrenderar delar av ön och hyr ut i andra hand fr.om. 2018 till ett ungt företagarpar Johanna Yliportimo och Matthijs Admiraal, som kommer att fortsätta driva turistverksamhet på ön (www.visitbjorkholm.com). Man kan stöda Skärgårdsstiftelsens verksamhet genom bidrag och donationer. Här på hemsidan hittar ni mera info om kondoleanser och hyllningsdresser!

Publicerad 01.12.2017

Ett nytt företagarpar tar över på Björkholm

Åbolands Skärgårdsstiftelse har nu gjort avtal med ett företagarpar, som tar över verksamheten på Björkholm i Pargas den 1.1.2018. Skärgårdsstiftelsen arrenderar av Kurt och Gulli Kronehag den del av Björkholm där Björkholms semesterby har drivits av dem i flera decennier.

Paret Johanna Yliportimo och Matthijs Admiraal kommer att fortsätta driva turistverksamhet på ön. Johanna är hemma från Åbo och Matthijs från Nederländerna och båda har hunnit bo och arbeta i olika delar världen förrän de nu valt att landa i Åbolands skärgård. Åbolands Skärgårdsstiftelse verkar för en livskraftig skärgård och ser det som värdefullt med ett ungt par som vill driva verksamheten och bosätta sig i skärgården.

Publicerad 03.10.2017