ARKIV

Hyreshus för barnfamilj ledigt i Rosala

Nu kan du uppfylla din dröm och flytta med familjen till skärgården!

Hyreshus för barnfamilj ledigt i Rosala!

Vill du och din familj sadla om, prova på något nytt och söka er någonstans där ni kan slå ner på takten och där naturen och havet ligger nära?

Nu finns det en enastående chans att komma och prova på att bo i skärgården året om, utan att behöva satsa på fastighetsköp eller byggprojekt.

Åbolands Skärgårdsstiftelse hyr ut den s.k. ”småskolan” i Rosala, åt en familj med barn i eller under skolåldern. Huset har 2–3 sovrum, kök och stor(t) sal/ vardagsrum. På nedre våningen finns ett hjälpkök/ badrum och på vinden en nybyggd toalett med dusch. Alla rum på vinden är nybyggda, medan nedre våningen har renoverats.

I närheten finns Hitis-Rosala skola och daghem, som erbjuder en trygg och trivsam miljö för barnen. Skolan är svensk och undervisningen sker i en liten grupp, där alla kan erbjudas individanpassad undervisning. I samma helhet finns allt från dagis till åk 6 och möjlighet till eftis.
Dessutom har skolan hemlagad mat som alla barnen älskar!

För de vuxna i familjen finns många olika alternativ att få vardags-ekvationen att fungera:
– Om du har ett jobb som möjliggör arbete på distans eller att jobba veckovis
– Det finns lediga arbetsplatser just nu på övriga Kimitoön, det går alldeles utmärkt att pendla med färja
– Finns möjligheter för egen företagsamhet inom turism, byggnads- och/eller fastighetsserviceverksamhet

Har ni frågor om hur det är att bo ute på Hitis och Rosala med barn, så får ni gärna fråga ortsborna:
Peter Fihlman 040 57 17 546 eller
Hanna Vuorio-Wilson, hanna@madeinhitis.fi

Med alla tänkbara frågor om orten eller kommunen kan ni vända er till Hitis bibliotek & byainfo på Facebook eller e-post:
bibliotek.hitis@kimitoon.fi eller bekanta er med www.kimitoon.fi

För mera information om själva bostaden kan ni kontakta Åbolands Skärgårdsstiftelses ordförande Mikael Söderholm, tel.040-0224224 eller info@abolandsskargardsstiftelse.fi

Hjälp oss gärna att sprida ordet!

Publicerad 31.01.2021

Vi rekryterar verksamhetskoordinator till Skärgårdscentrum Korpoström

4.12.2020

Åbolands Skärgårdsstiftelse rs och Stiftelsen Pro Artibus söker en verksamhetskoordinator till Skärgårdscentrum Korpoström


Skärgårdscentrum Korpoström är ett besökscenter där vetenskap, natur, konst och kultur möter varandra. Skärgårdscentrum jobbar tvärdisciplinärt för att skapa utställningar och evenemang med intressanta infallsvinklar på skärgårdsfrågor- och fenomen. De som samarbetar är forskare, konstnärer, kulturarbetare, föreningsaktiva och tjänstemän. Huset fungerar som bas för 1) Åbo Akademis marinbiologiska forskning i Skärgårdshavet, 2) Forststyrelsens aktiviteter i Skärgårdshavets Nationalpark, och 3) Biosfärområdets pedagogiska verksamhet Biosfärakademin. I anslutning till huset finns även gästhamn, hotell och restaurang.

Som ny aktör i huset under år 2021 verkar Stiftelsen Pro Artibus med ett interdisciplinärt konstnärsresidens med uppgift att synliggöra och sammanlänka marin forskning och konst. Åbolands Skärgårdsstiftelse är majoritetsägare i Fastighets Ab Sunnan som är bolaget bakom Skärgårdscentrum. Skärgårdsstiftelsen anställer verksamhetskoordinatorn medan styrelsen för Fastighets Ab Sunnan och Stiftelsen Pro Artibus fungerar som förman.

Vi söker en verksamhetskoordinator som planerar, söker finansiering för och tillsammans med programutskottet förverkligar utställningar och evenemang. I arbetsbilden ingår även koordineringen av konstnärsresidenset. Koordinatorn ska bygga upp ett nätverk kring residensverksamheten, koordinera evenemang och fungera som en länk mellan konstnärer och övriga aktörer i Skärgårdscentrum.
Verksamhetskoordinatorn har också en central roll i utvecklingen och marknadsföringen av Skärgårdscentrum samt ansvarar för löpande personalfrågor för övrig personal (disponent, fastighetsskötare och tillfällig utställningspersonal).

Vi söker någon med lämplig högre högskoleexamen och/ eller arbetserfarenhet samt goda språkkunskaper (svenska, finska). Arbetet kräver att man kan jobba självständigt, är flexibel, initiativrik och har god social förmåga. Tillgång till egen bil är en förutsättning. Arbetet är deltid (50%) och börjar 1.2.2021, eller enligt överenskommelse. Finansiering för anställningen har hittills säkrats t.o.m. 31.12.2021.

Skriftliga ansökningar med meritförteckning och löneanspråk skickas till Åbolands Skärgårdsstiftelse, info@abolandsskargardsstiftelse.fi, senast den 18 december 2020 kl. 15.00.

Tilläggsinformation ges av skärgårdsstiftelsens verksamhetsledare Anna Franzén, tel. 040-7305735, anna.franzen@abolandsskargardsstiftelse.fi 

Publicerad 04.12.2020

Åbolands skärgårdsstiftelse rekryterar

8.10.2020

Åbolands skärgårdsstiftelse rekryterar

Åbolands Skärgårdsstiftelse rs söker 1–2 personer för att jobba på deltid med fastighetsskötsel och disponentuppgifter i Åbolands skärgård

Åbolands Skärgårdsstiftelse är en relativt ung stiftelse, som grundats för att främja en levande skärgård. Skärgårdsstiftelsen äger eller förvaltar för skärgården viktiga gårdar och hus som hyrs ut för boende och näringsverksamhet året om, såsom Brännskär i Nagu, Björkholm i Pargas och tidigare småskolan i Rosala. ÅSS är också majoritetsägare i Fastighets AB Sunnan som är bolaget bakom Skärgårdscentrum Korpoström, ett besökscenter där vetenskap, natur, konst och kultur möter varandra. Skärgårdscentrum jobbar tvärdisciplinärt för att skapa utställningar och evenemang med intressanta infallsvinklar på skärgårdsspecifika frågor och fenomen. De som samarbetar är forskare, konstnärer, kulturarbetare, föreningsaktiva och tjänstemän. Huset fungerar även som marinbiologisk forskningsstation (Åbo Akademi), som bas för Skärgårdshavets Nationalpark, som bas för Skärgårdshavets Unesco biosfärområdes pedagogiska verksamhet och Biosfärakademin samt som gästhamn, hotell, restaurang och konferenscentrum.

Vi söker en eller två personer för arbetsuppgifter som hänför sig till fastighetsskötsel och disponentuppgifter i första hand vid Skärgårdscentrum, men vid möjlighet och behov även vid de övriga fastigheterna i Åboland. Vi söker någon med lämplig examen och/ eller arbetserfarenhet samt goda språkkunskaper (svenska, finska). Arbetet kräver att man kan jobba självständigt, är flexibel och har god social förmåga. Tillgång till egen bil är en förutsättning och tillgång till egna verktyg behövs i viss mån. Arbetet börjar 1.1.2021.

Fastighetsskötseln vid Skärgårdscentret innebär att sköta: 

o   tillsyn och underhåll som hänför sig till värme, vatten, el, avlopp och ventilation. Ingår också jour.

o   mindre reparationer och underhållsarbeten på byggnaderna, terrasser, bryggor och gårdsområdet

o   tekniskt arbete för utställningar samt IT-frågor och teknik i anslutning till möten och seminarier

o   initiativ till tekniska förbättringar

o   övriga av styrelsen, disponenten och verksamhetsledaren anvisade fastighetsrelaterade ärenden

Disponentuppgifter vid Skärgårdscentrum innebär att: 

o   ansvara för alla frågor som rör fastighetsskötseln av Skärgårdscentrum och fungera som närmaste förman för fastighetsskötaren

o   ansvara för förvaltningen och ekonomin (budget och löpande uppföljning, hyror) samt den dagliga driften av fastighetsbolaget (serviceavtal m.m.)

o   i samarbete med styrelsen utveckla värdet på fastigheten och sörja för dess skick på lång sikt

o   bereda ärenden och sköta sekreteraruppgifter vid fastighetsbolagets styrelsemöten

Skriftliga ansökningar med meritförteckning och löneanspråk skickas till Åbolands Skärgårdsstiftelse, info@abolandsskargardsstiftelse.fi, senast den 26 oktober 2020 kl. 15.00.

Tilläggsinformation ges av Åbolands skärgårdsstiftelses verksamhetsledare Anna Franzén, tel. 040-7305735/ info@abolandsskargardsstiftelse.fi

Publicerad 21.10.2020

Gulli och Kurt Kronehag donerar Björkholm till Åbolandsskärgårdsstiftelse

1.10.2020

GULLI OCH KURT KRONEHAG DONERAR FASTIGHETEN BJÖRKHOLM OCH SEMESTERBY I SÖDRA PARGAS TILL ÅBOLANDS SKÄRGÅRDSSTIFTELSE RS

Gulli och Kurt Kronehag har i dag den 1.10.2020 undertecknat två gåvobrev till Åbolands skärgårdsstiftelse rs. Paret Kronehag donerar hela fastigheten Björkholm, samt de byggnader och anläggningar som hör till semesterbyn. Fastigheten är på ca 22 ha. De undantar endast bostadstomten för sitt egnahemshus och tillhörande gårdsbyggnader. Kronehags efterskänker samtidigt ett privat lån om 100 000 euro som gavs till Skärgårdsstiftelsen inför byggandet av ett nytt bostadshus på ön. Huset färdigställdes år 2019.

Skärgårdsstiftelsen arrenderar sedan år 2018 ut semesterbyn till Johanna Yliportimo och Matthijs Admiraal. Företagarparet hyr sedan 2019 även det nya bostadshuset.

Åbolands skärgårdsstiftelse rs vill rikta ett ödmjukt och varmt tack till Gulli och Kurt Kronehag! Ett bättre betyg för stiftelsens arbete går knappast att finna, än en så här storslagen gåva av någon som under några år på nära håll har följt med Skärgårdsstiftelsens arbete i praktiken. Vi glädjer oss över att Gulli och Kurt bor kvar som stiftelsens närmaste grannar på Björkholm samtidigt som semesterbyn intill dem fortsätter att utvecklas och ger en ny skärgårdsfamilj sitt levebröd.
Samarbetet kring Björkholm fick sin början tack vare de lyckade satsningarna på Brännskär. Tidigare i år kunde Skärgårdsstiftelsen med hjälp av bidrag köpa Rosala småskola som inom kort står inflyttningsklar för en barnfamilj. För en ung stiftelse utan egentliga egna finansiella tillgångar är det projekten i sig som utgör det verkliga kapitalet. När satsningarna väcker intresse ger de upphov till nya idéer, samarbeten samt donationer och på det här sättet utvecklas vi. Utveckling är rätt riktning för skärgården.

ÅBOLANDS SKÄRGÅRDSSTIFTELSE SR

”– Vi hoppas att våra åtgärder och val kan inspirera också andra. Åbolands skärgårdsstiftelses arbete har på relativt kort tid och med begränsade medel gett konkreta resultat för att hålla skärgården levande.”

Gulli och Kurt Kronehag

Bengt Backman – i ljust minne bevarad

24.3.2020

Åbolands skärgårdsstiftelse sörjer sin mångåriga ordförande och stiftelsens eldsjäl, Bengt Backman, som har lämnat oss i plötslig sorg och stor saknad.

Våra tankar är hos Bengts anhöriga.

Åbolands skärgårdsstiftelse
24.3.2020

Publicerad 08.10.2020