Bidrag till Skärgårdsstiftelsen

För att Skärgårdsstiftelsen skall kunna uppfylla sitt ändamål behöver den medel. Skärgårdsstiftelsen tar gärna emot gåvor, donationer och testamenten. Bidragen används för den allmännyttiga verksamheten.

Inbetalning till konto

Skärgårdsstiftelsens allmänna insamlingskonto för kondoleanser, hyllningsadresser och övriga enskilda bidrag är:
FI47 5560 0920 0175 23 (Nagu Andelsbank).
Detta kontonummer finns även med på inbetalningskortet som medföljer alla kondoleanser och hyllningsadresser. Storleken på bidraget är valfri. Betalningar görs utan referensnummer, men förutsätter att ett meddelande skrivs in.

* * * Vänligen observera att Skärgårdsstiftelsen  under år 2021 avslutade flera tidigare insamlingskonton och i fortsättningen endast använder kontot ovan. * * *

MobilePay

Skärgårdsstiftelsen använder i samband med insamlingskampanjer tjänsten MobilePay. Ditt frivilliga bidrag styrs då till samma insamlingskonto som ovan.  Tjänsten är inte i gång fortlöpande.

Insamlingstillstånd

Åbolands Skärgårdsstiftelse har av polisstyrelsen den 22.10.2020 beviljats fortlöpande tillstånd (RA/2020/1284) för att från och med 13.12.2020 samla medel i landskapen Egentliga Finland och Nyland. De insamlade medlen används efter hand för verksamhet som stöder Skärgårdsstiftelsens ändamål.

Egen insamling av bidrag

Kontakta oss om du vill ordna en egen insamling i samband med en bemärkelsedag, eller till minnet av en anhörig: info@abolandsskargardsstiftelse.fi/ tel. +358 400 139 761.

Skärgårdsstiftelsen tillhandahåller också kondoleanser och hyllningsadresser.

Kondoleanser – Vill du hedra någons minne med
Stiftelsens kondoleans?

Hyllningsadresser – Vill du ge åt någon som gåva ett bidrag till befrämjandet av en levande skärgård? Du kan stödja Skärgårdsstiftelsens verksamhet med ett bidrag och använda Skärgårdsstiftelsens hyllningsadress som du själv kan skriva ut här. Det finns några olika motiv som kan skrivas ut i färg eller svartvitt: Utö fyr och Strandäng.

Hyllningsadressen med Utö fyr kan även avhämtas från:

Åbo:
Luckan, Auragatan 1B

Kimitoön:
Kasandra Garden Center i Kimito
Tiarella blomstertjänst i Kimito

Dragsfjärd:
Holmströms lanthandel, Hitis

Pargas:
Bokhandeln Booklet, Strandvägen 16
Flower & Fantasy, Kyrkoesplanaden 13

Nagu:
Nagu Andelsbank
Nötö handel

Korpo:
Anna-Lenas Blomsterbutik
Skärgårdscentrum Korpoström

Houtskär:
M-market

Iniö:
Stadens områdeskontor


Inbetalning av bidrag i samband med hyllningsadress

Skärgårdsstiftelsens allmänna insamlingskonto för kondoleanser, hyllningsadresser och övriga enskilda bidrag är:
FI47 5560 0920 0175 23 (Nagu Andelsbank)
Detta kontonummer finns även med på inbetalningskortet som medföljer alla kondoleanser och hyllningsadresser. Storleken på bidraget är valfri. Betalningar görs utan referensnummer, men förutsätter att ett meddelande skrivs in.

Vi tackar dig för ditt intresse att stödja Skärgårdsstiftelsen i befrämjandet av en levande skärgård!