Stiftelsens mål är att verka för en levande
skärgård genom att stöda

BOENDE – NÄRINGAR – HÅLLBAR UTVECKLING
Stiftelsens verksamhetsområde är Åbolands skärgård
med tyngdpunkt på den yttre skärgården.
Åbolands Skärgårdsstiftelse är ständigt i behov av bidrag utifrån för sin verksamhet!
Vill ni stödja Åbolands Skärgårdsstiftelse verksamhet? Kolla in hur det går till och vilka specifika projekt man kan stödja!

Jag vill bidra till verksamheten!

Aktuellt

April 2019
Åbolands skärgårdsstiftelse bevakar skärgårdsbornas intressen i fastighetsskattefrågan. Nedanstående pressmeddelanden och brev har skickats ut i ÅSS’ namn: