Stiftelsens mål är att verka för en levande
skärgård genom att stöda

BOENDE – NÄRINGAR – HÅLLBAR UTVECKLING
Stiftelsens verksamhetsområde är Åbolands skärgård
med tyngdpunkt på den yttre skärgården.
Åbolands Skärgårdsstiftelse är ständigt i behov av bidrag utifrån för sin verksamhet!
Vill ni stödja Åbolands Skärgårdsstiftelse verksamhet? Kolla in hur det går till och vilka specifika projekt man kan stödja!

Jag vill bidra till verksamheten!

Aktuellt

Nu kan du uppfylla din dröm och flytta
med familjen till skärgården!

Hyreshus för barnfamilj ledigt i Rosala!

Vill du och din familj sadla om, prova på något nytt och söka er någonstans där ni kan slå ner på takten och där naturen och havet ligger nära?

Nu finns det en enastående chans att komma och prova på att bo i skärgården året om, utan att behöva satsa på fastighetsköp eller byggprojekt.

Åbolands Skärgårdsstiftelse hyr ut den s.k. ”småskolan” i Rosala, åt en familj med barn i eller under skolåldern.

I närheten finns Hitis-Rosala skola och daghem, som erbjuder en trygg och trivsam miljö för barnen. Skolan är svensk och undervisningen sker i en liten grupp, där alla kan erbjudas individanpassad undervisning. I samma helhet finns allt från dagis till åk 6 och möjlighet till eftis.
Dessutom har skolan hemlagad mat som alla barnen älskar!

För de vuxna i familjen finns många olika alternativ att få vardags-ekvationen att fungera:
– Om du har ett jobb som möjliggör arbete på distans eller att jobba veckovis
– Det finns lediga arbetsplatser just nu på övriga Kimitoön, det går alldeles utmärkt att pendla med färja
– Finns möjligheter för egen företagsamhet inom turism, byggnads- och/eller fastighetsserviceverksamhet

Har ni frågor om hur det är att bo ute på Hitis och Rosala med barn, så får ni gärna fråga ortsborna:
Peter Fihlman 040 57 17 546 eller
Hanna Vuorio-Wilson, hanna@madeinhitis.fi

Med alla tänkbara frågor om orten eller kommunen kan ni vända er till Hitis bibliotek & byainfo på Facebook eller e-post:
bibliotek.hitis@kimitoon.fi eller bekanta er med www.kimitoon.fi

För mera information om själva bostaden kan ni kontakta Åbolands Skärgårdsstiftelses ordförande Mikael Söderholm, tel.040-0224224 eller info@abolandsskargardsstiftelse.fi

Hjälp oss gärna att sprida ordet!

Bengt Backman – i ljust minne bevarad

Åbolands skärgårdsstiftelse sörjer sin mångåriga ordförande och stiftelsens eldsjäl, Bengt Backman, som har lämnat oss i plötslig sorg och stor saknad.

Våra tankar är hos Bengts anhöriga.

Åbolands skärgårdsstiftelse
24.3.2020

 *  *  *  *  *

Pressmeddelande 17.1.2020

SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN HAR KÖPT SMÅSKOLAN I ROSALA

Åbolands skärgårdsstiftelse har i dag den 17.1.2020 undertecknat köpebrevet för den s.k. Småskolan i Rosala och övertagit ägandet av fastigheten av Kimitoöns kommun. Fastigheten har köpts i nära samarbete med Rosala byaråd.

Byarådets kampanj för att locka barnfamiljer till Hitis-Rosala och höja elevunderlaget i öarnas skola går hand i hand med skärgårdsstiftelsens kärnverksamhet, att arbeta för en levande skärgård genom att satsa på boende, näringar och en hållbar utveckling av Åbolands skärgård. Bristen på tillgängliga året-om-hyreshus är ingen ny utmaning för stiftelsen, som i tidigare samarbeten både har låtit grundrenovera äldre skärgårdshemman (på Brännskär i Nagu) och bygga nytt bostadshus (på Björkholm i Pargas). Det är med glädje som stiftelsen har kunnat konstatera att Småskolan i Rosala är i gott skick och genom endast en enklare ombyggnad kommer att bli ett fint hem för en nyinflyttad barnfamilj.

I nuläget har en del av finansieringen av Rosalaprojektet kunnat säkras genom ett bidrag från föreningen Konstsamfundet. Stiftelsen inväntar svar på ytterligare ansökningar.

Åbolands skärgårdsstiftelse vill rikta ett varmt tack till Kimitoöns kommun, Rosala byaråd, finansiärer och alla andra som har gjort det här köpet möjligt!

ÅBOLANDS SKÄRGÅRDSSTIFTELSE SR

Närmare information ges vid behov av:

Jenny Örnell-Backman

styrelsemedlem i skärgårdsstiftelsen

+358-40-58 91 798

jenny @lillbackagard.net

__________________

April 2019
Åbolands skärgårdsstiftelse bevakar skärgårdsbornas intressen i fastighetsskattefrågan. Nedanstående pressmeddelanden och brev har skickats ut i ÅSS’ namn: